punonjësi i burgut të Rrogozhinës merr 1000 euro – Stop