prokuroria nuk vepron për dëmtimin e të riut në vendin e punës. – Stop