projekti i ujësjellësit pa fonde të mjaftueshme – Stop