pret zbardhjen e vendimit të gjykatës për të marrë pensionin. – Stop