pret gishtat në vendin e punës e hedhin në rrugë – Stop