paguan energjinë e blerësit nuk i mbyllin kontratën – Stop