nxënësit e Voskopojës mësojnë në zyrat e njësisë administrative – Stop