njësia administrative e Voskopojës shndërrohet në shkollë – Stop