ndahen e nuk lënë fëmijët të takojnë nënën e të shkojnë në shkollë. – Stop