motër e vëlla me shtëpinë e dëmtuar nga tërmeti – Stop