mjeku ligjor vlerëso e gjendjen e operatorit të Stop