makina me targa të huaja në komisariatet e policisë