kostoja e të burgosurit më e madhe se paga mesatare