komentoi te faqja e Ministrisë së shëndetsisë kërkojnë ta mashtrojnë – Stop