IMT Durrës liron rrugën nga ndërtimi mbi kolektor.