i prishin shtëpinë gjykata i jep të drejtën e dëmshpërblimit – Stop