i paraburgosuri Kukës del vullnetar për transplantin e veshkës – Stop