gjykata pezullon aktivitetin e kompanisë së gipsit