gënjeshtra më e madhe në fushatë elektorale – Stop