furnizuesi i furnizimit të burgjeve me mish me ofertën më të lartë.