furnizuesi i furnizimit të burgjeve me mish me ofertën më të lartë. – Stop