Skandali/ Ka vetëm 10 pula, fiton tenderin prej 3 miliardë Lekësh!

Agjensia e Blerjeve të Përqendruara në varësi të Ministrisë së Brendshme, për nevoja të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ka shpallur procedurën e prokurimit “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij” me një fond limit prej 314.572.580 lekësh. Kjo agjensi, pas vlerësimit të ofertave, ka shpallur fitues ofertën më të ulët, atë të kompanisë “Olta Sharra”me ofertë rreth 246 milionë lekësh. Deri këtu cdo gjë duket normale, pasi fitues u shpall ofertuesi me vlerë më të ulët.Skandali i këtij tenderi fillon në momentin, që njëra nga kompanitë pjesëmarrëse në tender, Argent Daci, ankimoi vendimin, dhe Komisioni i Prokurimit Publik anulloi fituesin e parë dhe shpalli fituesë firmën ankuese Argent Daci, me një ofertë 310 mijë dollarë më të lartë, se fituesja e parë.Firma Argent Daci, sipas dokumentave zyrtare, ka vetëm 10 shpendë.Pra një firmë me vetëm 10 pula në inventar dhe jep ofertën më të lartë shpallet fituese e tenderit, për të furnizuar me mish burgjet e vendit për dy vjet e me një shumë parash 2.7 miliardë lekë të vjetra nga taksat tona.

Të Fundit