fituesi i furnizimit me mish të burgjeve ka vetëm 10 pula