ekspertët manipulojnë raportin e aksidentit – Stop