edukatorja Kavajë transferohet nga kopshti në cerdhe