e vetëshpallura pastore heq magjinë në emër të Jezu Krishit