drejtori i ujësjellësit të Gjirokastrës taksist në orar të punës