drejtori i TIA në procedim për hapjen e bizneseve – Stop