drejtori i TIA detyron bizneset të qëndrojnë hapur – Stop