drejtori i Institutit të ish të përndjekurve politikë – Stop