drejtori i aeroportit detyron bizneset të shkelin ligjin. – Stop