drejtore në administratë dhe në fakultetin juridik. – Stop