dënohet infermierja që vodhi kartën e pacientit me covid