burri mbledh kanace për të mbajtur 3 fëmijët pas divorcit