Bujar Nallbani ndërron vravën e dyqanit të vet – Stop