bashkëshorti avokat dha 120 mijë euro për vrasjen e gruas