Basha sa më shumë kokrra ulliri më shumë vaj. – Stop