babai vrau nënën dhe tezen fëmijët në fshatin SOS – Stop