administratori përgjegjës për mungesën e diplomave. – Stop