a janë gati shqiptarët të luftojnë për atdheun. – Stop