“Mos u marto, lëre”- qytetarët tregojnë pse gratë jetojnë më gjatë se burrat

Një studim i fundit tregon, se gratë në Shqipëri jetojnë më shumë se burrat. Për këtë ne kemi pyetur qytetarët e Tiranës, të cilët kanë mendime të ndryshme mbi arsyet e këtij rezultati.Shumë prej përgjigjeve të të intervistuarve do t’ju gajasin.

Të Fundit