E diplomuar në Firence por në Tiranë nuk lejohet të bëjë masterin

Jemi në Tiranë me një studente, që tregon, se ka përfunduar Akademinë e Arteve në Art Grafikë në Firence. Së fundi ajo ka kërkuar të fillojë një master profesional për restaurim monumentesh në Universitetin politeknik. Por ajo nuk është lejuar, pasi nuk ka përfunduar studimet në arkitekturë ose inxhinieri.Në departamentin e restaurimit të monumenteve në fakultetin e Arkitekturës dhe inxhinierisë ka dy mendime, nëse vajzës në fjalë i lejohet të ndjekë këtë master. Madje ajo fillimisht u lejua e më pas u përjashtua nga kjo mundësi.Në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, u takuam me zëvendësdekanen, e cila tha, se kriter për këtë master është diploma në inxhinieri e arkitekturë. Por në listën përfundimtare, një prej fituesve vjen nga një degë ekonomike. Por për këtë zëvendësdekania nuk kishte dijeni. Akademiku Apollon Bace nuk e sheh të drejtë këtë përjashtim. Sipas tij, më afër restaurimit është dikush, që ka mbaruar art grafik, sesa ai që ka studiuar inxhinieri.

Të Fundit