“Bej kerkese me shkrim” Drejtoresha tatimeve mbyllet ne zyre e ruhet me roje private

Në 5 nëntor transmetuam rastin e italianit Benito Lanari, i cili kishte hapur një fasoneri në Fier.Një zonjë, që prej 3 vitesh punonte në këtë fasoneri, kishte konstatuar, se që prej janarit deri në shtator 2021 nuk ishin paguar kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore, për pasojë ajo nuk kishte përfituar pagesën e raportit. “Stop” konstatoi, se italiani Benito Lanari kishte hapur nipte njëri pas tjetrit dhe ka shumë detyrime të pashlyera. Një tjetër denoncim vjen nga qyteti i Durrësit, ku Lanari ka operuar me fasoneri, por me emrin Benito Rino. Sërish italiani ka patur probleme me pagesën e pagave dhe sigurimeve.Iu drejtuam Tatimeve të Durrësit, për të parë situatën e shtetasit italian. Por drejtoresha Dalina Buçaj u mbyll në zyre dhe ruhej nga roja private.Burime informacioni i thanë “Stop”, se ky shtetas nuk leje qëndrimi madje është cilësuar i parregullt, përsa i takon hyrjes dhe qëndrimit në Shqipëri.Nga tjetër tatimet nuk japin informacion për detyrimet e italianit.

Të Fundit