vendosja e kurorave te varrrezat e dëshmorëve – Stop