të rinjtë flasin për rikthimin e jetës së natës – Stop