të gjithë e shajnë por duan të punësohen në shtet. – Stop