Stop zgjdh problemin e qytetarit që rezulton me biznes pa dijeni. – Stop