Stop shpërndan karroca për njerëzit e pamundur. – Stop