skiatori i dëmtuar nuk ka para për ndërhyrjen – Stop