sektori i ndihmës ekonomike bashkia Mirditë – Stop