renditja e Shqipërisë në raportin e Freedom house. – Stop